Odlazak u drugu zemlju prate mnogi izazovi, brige, neizvesnost. Taj put nije lak i često je potrebna pomoć, konsultacija, prevođenje, upućivanje u pogledu odgovarajućeg programa imigracije. Zato Vam predstavljamo sajt koji će Vas povezati sa profesionalcima u Kanadi iz oblasti imigracije i olakšati zanimljivu i izazovnu avanturu preseljenja u Kanadu [...]

Često ljudi koji se odluče da imigriraju u Kanadu, ne znaju odakle da počnu. Budući imigrant ima puno pitanja: koji je program najbolji za odlazak, koja dokumenta su potrebna za aplikaciju, u kom delu zemlje je najbolje odsesti. Spisak pitanja može biti beskonačan, a nezavisno traženje odgovora na ta pitanja zahteva puno vremena i napora.
Kada je u pitanju proces prikupljanja dokumenata, čak i ljudi koji su navikli na birokratske procedure odustaju od cilja zbog nedostatka vremena i resursa da se posvete tom procesu. Imigracija u Kanadu može potrajati duži period, a jedna slučajna greška može izbrisati sve napore i zauvek zatvoriti vrata u ovu zemlju.
Zato mi, kao imigranti u ovoj zemlji koji su prošli celu imigracionu proceduru, smo rešili da buduće imigrante povežemo sa stručnim (licenciranim od strane Kanadske Vlade) profesionalcima koji mogu da pomognu u ovom procesu. Mi smo posrednici za sve naše sunarodnike i šire koji žele doći u Kanadu: da žive, rade, studiraju ili samo posete svoju familiju i prijatelje ovde.
Mi govorimo više jezika i bićemo srećni da pomognemo budućim imigrantima da pronađu svoj put do Kanade!

Kako do Kanade

Turizam / putovanja u Kanadu

Rad u Kanadi

Turizam / putovanja u Kanadu

Elektronska dozvola za putovanje (eTA)

Građanima iz zemalja kojima ne treba viza za Kanadu je potreban eTA uz pasoš pre nego što mogu da putuju u Kanadu. Elektronske dozvole za putovanje važe do 5 godina, i dozvoljavaju stranom državljaninu da ulazi u Kanadu onoliko često koliko želi u tom periodu (obično do 6 meseci).
ETA ne garantuje ulazak u Kanadu. Od stranog državljanina će i dalje biti potrebno da odgovori na zahteve službenika granične službe koji određuje da li oni imaju pravo da uđu u zemlju. Ovo se odnosi samo na putnike koji stižu u vazdušne luke.

Visitor Visa (Privremena posetilačka Visa - TRV) u Kanadi

Građani iz zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Kanadu moraju da podnesu zahtev i ispune određene uslove koje propisuje Kanadska Vlada.
Procedura dobijanja Visitor Visa je sveobuhvatna aplikacija, to je paket dokumentacije koji će biti online dostavljen kanadskoj ambasadi u službi njihovog regiona. Strani državljani moraju ubediti imigracione vlasti da je njihova svrha putovanja stvarna, da su finansijski sposobni da se izdržavaju tokom boravka, da ne predstavljaju bezbednosni rizik za Kanadu, da ne nameravaju da rade u Kanadi i da će napustiti zemlju po završetku njihovog boravka.

Popunite naš Upitnik

Studiranje u Kanadi

Studijska dozvola u Kanadi

Studijska dozvola je dokument, to je odobrenje, izdato stranom državljaninu da pohađa određenu instituciju za studiranje u Kanadi. Studijske dozvole su potrebne za sve strane državljane koji nameravaju da učestvuju u studijskom programu u trajanju duže od 6 meseci. (Programi koji su 6 meseci ili manje ne zahtevaju studijske dozvole). Studijske dozvole obično važe koliko i dužina individualnog programa studiranja, plus 90 dana.
Studijske dozvole izdaju se samo stranim državljanima koji su već primljeni na Kanadske studijske programe.
Studijska dozvola takođe omogućava stranom državljaninu da radi van kampusa – povremeni rad (20 sati maksimalno nedeljno) da bi mogli da se izdržavaju u Kanadi.
Studijska dozvola nije Viza. Svim stranim državljanima koji dolaze u Kanadu na studiranje potrebna je studijska dozvola, kao i Privremena rezidentna viza (TRV).

Postdiplomske studije

Po završetku studija u Kanadi, strani državljanin ima pravo da podnese zahtev za post-diplomsku radnu dozvolu (PGWP), koja mu omogućava da stekne vredno radno iskustvo u Kanadi. Kanadsko radno iskustvo stečeno putem PGWP-a može se koristiti u njegovoj aplikaciji za regulisanje stalnog boravka u Kanadi.
PGWPs važe ceo vremenski period kao i studiranje u Kanadi (minimum 8 meseci, do najviše 3 godine).
Agencija može savetovati i pomoći stranim državljanima koji su diplomirali u Kanadi za dobijanje njihove post-diplomske radne dozvole kao i nastavak aplikacije za stalni boravak.

Popunite naš Upitnik

Rad u Kanadi

Aplikacije za radne dozvole u Kanadi

Svi strani državljani moraju imati radnu dozvolu ako nameravaju da rade u Kanadi. U većini slučajeva, osoba mora da podnese zahtev za radnu dozvolu van Kanade pre njenog dolaska, a prijava za radnu dozvolu se vrši u skladu sa ponudom posla iz kanadskog preduzeća. U nekim slučajevima može se primeniti radna dozvola iz Kanade (dozvolu za izdavanje za supružnika ili izdržavane, ako menjate poslove dok ste u Kanadi, post-diplomske radne dozvole, ili ako imate TRV koji važi više od 6 meseci).
Većina radnih dozvola je uslovna, što znači da određuju vrstu posla koji je dozvoljeno raditi, poslodavce (i) za koje im je dozvoljeno raditi, i područje Kanade gde im je dozvoljeno raditi. Neke radne dozvole su označene kao "Otvorena radna dozvola", koja omogućava stranom državljaninu da radi u bilo kojoj profesiji, i za bilo kog poslodavca i bilo gde u Kanadi.
Radna dozvola nije VIZA. Svi strani državljani koji dolaze u Kanadu na posao moraju dobiti radnu dozvolu pored vize za privremeni boravak.

Radna dozvola u Kanadi

Ako ponudu stranog državljanina za zapošljavanje produži njegov poslodavac, ili ako se promene njegovi uslovi u zapošljavanju, on se mora prijaviti za produženje radne dozvole. Aplikacija za produženje mora biti dostavljena najkasnije 30 dana pre isteka roka tekuće radne dozvole.

Intra-kompanijski transferi

Mnoge kompanije u inostranstvu imaju ogranke koji posluju u Kanadi. To je uobičajena praksa za ove kompanije da premeštaju osoblje iz njihovih zemalja u kanadski ogranak.
Sporazumi o slobodnoj trgovini kojima je Kanada priznala mnoge inostrane zemlje, dozvoljavaju kretanje ovih vrsta radnika putem Intra-radnih dozvola za preduzeća, bez potrebe za dobijanje LMIA od strane kanadskog entiteta.

Zapošljavanje stranih radnika u Kanadi

Procene uticaja na tržište rada (LMIA).
Kanadski poslodavci koji žele da angažuju strane radnike u slučaju manjka lokalne radne snage moraju prvo potražiti odobrenje od Vlade da to urade. Proces dobijanja odobrenja za angažovanje stranog radnika vrši se putem procene uticaja na tržište rada (LMIA). U toku podnošenja LMIA prijave, poslodavac mora da demonstrira da je učinio značajne napore da angažuju kanadske građane ili stalne rezidente bez uspeha, i da njegova potreba za inostranim radnicima popunjava nedostatak radne snage koji utiče na njegovo poslovanje.
LMIA aplikacije su veoma sveobuhvatne, detaljne i imaju brojne zahteve od poslodavca.

Popunite naš Upitnik

Stalni boravak u Kanadi

Sponzorisanje člana porodice

Državljanstvo

Stalni boravak u Kanadi

Stalni boravak u Kanadi

Express Entry je sistem koji vlada koristi za upravljanje aplikacijama iz inostranstva za stalno nastanjenje u Kanadi. Sistem Express Entry klasifikuje aplikante na tri glavna programa:
Federal skilled worker - namenjen radnicima koji imaju obrazovanje i iskustvo, spada u kategorije Menadžera (NOC 0),Profesionalci (NOC A) i Tehničari (NOC B).
Federal skilled trades program - namenjen radnicima koji imaju obrazovanje i iskustvo, spada u kategoriju određenih zanimanja pod NOC B (industrijska, električna, građevinska, kuvari, mesari, itd.).
Canadian Experience Class - namenjen stranim državljanima koji su stekli bar godinu radnog iskustva u Kanadi.
Express Entry je sistem zasnovan na poenima, pri čemu se svakom kandidatu dodeljuju poeni na osnovu određenih kriterijuma za koje Kanada smatra da su korisni, uključujući:
• Nivo obrazovanja
• Prethodno radno iskustvo
• Znanje jezika (engleski i/ili francuski)
• Nivo obrazovanja, iskustvo i jezik za supružnika
• Prilagodljivost (Postojeće porodične veze u Kanadi)
• Imaju validnu ponudu za posao od kanadske kompanije
• Imaju nominaciju iz jedne od provincija ili teritorija.
Kandidati sa najvišim nivoom bodova periodično dobijaju poziv za prijavljivanje za svoj stalni boravak (Permanent Residence).

Pokrajinski programi nominacije (PNP)

Većina provincija i teritorija u Kanadi je uspostavila programe u kojima mogu nominovati imigrante koji poseduju određene veštine, obrazovanje i radno iskustvo za stalni boravak. Svaka pokrajina ili teritorija ima svoj set PNP tokova i zahteva, dizajniranih da usmeri određene veštine ili zanimanja koja su bitna za njenu ekonomiju. Kada strani državljanin podnosi zahtev za pokrajinski program nominacije on daje izjavu da namerava da živi u toj pokrajini i da doprinese specifičnim potrebama ove pokrajine.
Pokrajina će proceniti veštine i iskustvo stranog državljana i ako ih nađe, onda će nominovati stranog državljanina za stalni boravak. U nekim slučajevima stranac se može direktno prijaviti za PR za imigraciju, izbeglice i državljanstvo Kanade (IRCC) kada ih imenuje pokrajina.
U drugim slučajevima, strani državljanin mora da se prijavljuje kroz Express entry sistem, kako je dobio dodatne ekspresne bodove kroz nominaciju.

Popunite naš Upitnik

Državljanstvo

Kako da se prijavim za kanadsko državljanstvo?

Da biste se prijavili za državljanstvo, morate ispuniti određene kriterijume i popuniti prijavu.
Da biste se prijavili za kanadsko državljanstvo, morate:
• Obezbedite dokaz da znate govoriti i pisati na jednom od službenih jezika u Kanadi (bilo na Engleskom ili na Francuskom jeziku)
• Imate stalni boravak (PR)
• Živeli ste u Kanadi kao PR najmanje 1.095 dana u poslednjih 5 godina pre prijavljivanja
• Podneti poresku prijavu za poslednje 3 godine u poslednjih 5 pre prijavljivanja.

Popunite naš Upitnik

Sponzorisanje člana porodice

Kanadski državljani i ljudi sa stalnim boravkom koji su stariji od 18 godina i koji koji žive u Kanadi, imaju pravo da sponzorišu člana porodice.
Postoji više različitih kategorija porodičnih sponzorstava, svaka sa svojim specifičnim zahtevima.

Bračno Sponzorstvo

Kanadski državljanin ili stanovnik sa stalnim boravkom, stariji od 18 godina, koji živi u Kanadi, ima pravo da sponzoriše supružnika ili partnera za stalno nastanjenje (partneri u zajedničkom pravu su parovi koji su zajedno duže od 1 godine i moraju pokazati određeni nivo finansijske ko-zavisnosti). Supružnik ili partner u zajedničkom pravu mora takođe biti stariji od 18 godina i mora dokazati da je veza istinita i nije ušao jednostavno radi dobijanja statusa imigracije.

Sponzorstvo dece

Kanadski državljanin ili stanovnik sa stalnim boravkom, stariji od 18 godina, koji živi u Kanadi, ima pravo da sponzoriše svoje izdržavano dete za stalno nastanjenje. Zavisno dete može biti dete kanadskog državljanina / PR-a koji deluje kao sponzor, ili može biti dete njihovog supružnika / zajedničkog partnera. Određeno dete se definiše kao osoba do 21 godine života ili mlađe i ne može biti u braku. Zavisno dete može biti biološko dete, ili koje je zakonski usvojeno.
U nekim slučajevima, izdržavano dete starije od 21 godine može se kvalifikovati za sponzorstvo porodice ako to dete ima mentalno ili fizičko stanje koje zahteva od njega da bude finansijski zavisno od roditelja.

Sponzorstvo roditelja, baka i deka

Kanadski državljanin ili lice sa stalnim boravkom, stariji od 18 godina, koji živi u Kanadi, ima pravo da sponzoriše roditelje ili baku/deku za stalno nastanjenje. Sponzori u ovom slučaju moraju demonstrirati i potpisati pravno obaveze da su u stanju finansijski podržati roditelje ili stariju decu, obezbediti sve osnovne i suštinske potrebe za svoje roditelje ili babe i dede, i osigurati ih, tako da njihovi roditelji ili baka i deka neće zahtevati društvenu pomoć tokom boravka u Kanadi.
Prihvatanje aplikacija za roditelje i staratelje i sponzorstvo nedavno je otišlo u sistem zasnovan na lutriji, sa kvotom od 10.000 novih aplikacija, prihvaćenih u datoj godini.

Popunite naš Upitnik

Korisni linkovi

ŽELIM DA: